სამედიცინო მედიაციის სამსახურის ანგარიში 2012

სამედიცინო მედიაციის სამსახურის ანგარიში 2012

19. მარ, 2013 / ანგარიშები

ჯანდაცვის სექტორის რეფორმირების პროცესში საქართველოს მთავრობამ 2007 წელს განახორციელა პირველი საპილოტე სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამის იმპლიმენტაცია, რომელიც შემდგომ წლებში დინამიურად განვითარდა. აღნიშნულმა პროცესმა განაპირობა მედიაციის ინსტიტუტის ჩამოყალიბების აუცილებლობა.

 PDF ფაილის გადაწერა