„როგორ მოვიქცეთ ქიმიოთერაპიის დროს“

„როგორ მოვიქცეთ ქიმიოთერაპიის დროს“

05. ივლ, 2011 / წიგნები

„როგორ მოვიქცეთ ქიმიოთერაპიის დროს“

წინამდებარე ბროშურა შედგენილია იმ ადამიანთა გამოცდილების გათვალისწინებით, ვინც უკვე ჩაიტარა ქიმიოთერაპიული მკურნალობის სხვადასხვა კურსი. ბროშურაში თავმოყრილი რჩევების დახმარებით პაციენტები, რომელთაც წინ უდევთ ამ სახის მკურნალობა, წინასწარ მიიღებენ ინფორმაციას ქიმიოთერაპიის შესაძლო გართულებების შესახებ რაც საშუალებას მისცემს მათ ადვილად გაართვან თავი მკურნალობის შესაძლო გვერდით მოვლენებს.