არასამთავრობო ორგანიზაციები

საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაციანდობა

მისია: ნდობის” მისიაა ფსიქოლოგიურ კრიზისში მყოფი ადამიანების დახმარება და საქართველოში ფსიქოსოციალური დახმარების სისტემის შექმნა და განვითარება.

მომსახურება: კრიზისული ინტერვენცია და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი; ცხელი ხაზი; პიროვნების განვითარების კლუბი; ტრენინგ ცენტრი

თბილისი, მ. წინამძღვრიშვილის ქ. # 102

ტელ.: (995 32) 2954162

www.ndoba.ge

 

ასოციაცია უფლება ჯანმრთელობაზე

მისია: სამოქალაქო საზოგადოებაში ადამიანის უფლებების საკითხების, განსაკუთრებით კი ჯანმრთელობაზე უფლების შესახებ ცოდნის გავრცელებისა და დანერგვის მხარდაჭერა.

მომსახურება: კონსულტაციები სამედიცინო და სამართლებრივ საკითხებში; განათლება; კვლევა

თბილისი, გამსახურდიას გამზირი 31, ბინა 8

ტელ.: (995 32) 2374868

http://rightohealth.wordpress.com

 

კავშირი თანამშრომლობა თანაბარი უფლებებისათვის
მისია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში მომხმარებელთა თანამონაწილეობის უზრუნველყოფა, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა უფლებების დაცვა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სტიგმის აღმოფხვრა.

მომსახურება: ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანთა იურიდიული კონსულტაცია; პაციენტთა ადვოკატირება და სოციალური მხარდაჭერა; სტიგმის კვლევა; თვითდახმარების ჯგუფების განვითარება; ტრეინინგები

თბილისი, ასათიანის ქ. 10

ტელ.: (995 32) 311839

www.per.ge

 

ფონდიგლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი

მისია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეფორმათა მხარდაჭერა; ადამიანური, ეთიკური და ეფექტური ფსიქიკური ჯანდაცვის მხარდაჭერა.

მომსახურება: ინფორმაციის მიწოდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში უკანასკნელი სიახლეების შესახებ;ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში სამთავრობო და არასამთავრობო აქტორებს შორის თანამშრომლობის მხარდაჭერა; ტრენინგების ჩატარება; საგანმანათლებლო საქმიანობა; კვლევა; კონსულტაციები

თბილისი, ყიფშიძის ქ. 49ა

(995 32) 2214006; 2214008

www.gip-tbilisi.ge

 

კავშირი ახალი ვექტორი

მისია: ნარკოტიკების მომხმარებელთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რეაბილიტაციის მხარდაჭერა.

მომსახურება: სარეაბილიტაციო მომსახურება სოციალური ადაპტაციისა და ინტეგრაციისათვის; კონსულტაციები;კვლევა;ტრენინგებით უზრუნველყოფა

 

საქართველოს ბიოეთიკის და ჯანმრთელობის დაცვის სამართლებრივი საკითხების შემსწავლელი საზოგადოება

მისია: ჯანმრთელობის დაცვისა და ბიომედიცინის სფეროში ადამიანის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა; სამართლებრივი რეფორმები.

მომსახურება: ცნობიერების ამაღლება ჯანდაცვის მომსახურების მომხმარებელთა/პაციენტთა შორის; ცნობიერების ამაღლება ჯანდაცვის მომსახურების სფეროში მოღვაწეთა შორის; ადამიანის უფლებათა ადვოკატირების დაწესებულებათა განვითარება

 

პაციენტთა უსაფრთხოების საქართველოს ალიანსი

მისია: მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; საქართველოში პაციენტზე ორიენტირებული მედიცინის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

მომსახურება: კონსულტაცია პაციენტთა უფლებებთან დაკავშირებით; კონსულტაცია მედიკამენტურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით; ტრეინინგები პაციენტთა უსაფრთხოებისა და უფლებების საკითხებზე

თბილისი, რუსთაველის გამზ. 8

ტელ: (995 32) 2284208

 

ასოციაცია ”ჯანმრთელობის ალიანსი”

ახორციელებს პროექტებს ჯანდაცვის სფეროში

თბილისი, ჯავახიშვილის ქ. 51

ტელ: (995 32) 2954150

 

წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი

მისია: ორგანიზაციის მისიაა წამების პრევენციის ხელშეწყობა და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია.

მომსახურება: ფსიქოსოციალური რეაბილტაცია; სამედიცინო რეაბილიტაცია; იურიდიული დახმარება; სწავლება და ტრეინინგი

თბილსი, ვ. ანჯაფარიძის ქ. 9

(995 32) 2220689

www.gcrt.ge

 

წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი „ემპათია“

მისია: წამების და არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლთა და მათი ოჯახის წევრების მკურნალობა და რეაბილიტაცია, წამების პრევენცია, ტრენინგები, ინოვაციები და კვლევები.

თბილისი, კანდელაკის ქ. 32

ტელ: (995 32) 2381015

www.empathy.ge


საინფორმაციო სამედიცინო–ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“

მისია: საქართველოს მოსახლეობის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება; ახორციელებს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პროგრამას

თბილისი, ა. ქურდიანის ქ. 21

ტელ: (995 32) 2352132

www.tanadgoma.ge


დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებისა და პროფესიონალების კავშირი „ჩვენი ბავშვები“

მისია:  დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების სოციალურ ინტეგრაციაზე ზრუნვა; მედიცინის სფეროს, მედიისა და განათლების სისტემის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა დაუნის სინდრომის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით.

თბილისი, ნუცუბიძის მე–3 მკრ. 1კვრტ. კორპ.14. ბინა 29

ტელ: 599320142

 

საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია

მისია: განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართვა; ბაგა–ბაღებში ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა

თბილისი, თამარაშვილის ქ. 9.5

ტელ: (995 32) 2231283

www.portage.ge

 

ასოციაცია „ანტისტიგმა“

მისია: გლდანის რაიონში მცხოვრები ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა
ფსიქოლოგიური და ფსიქიატრიული კონსულტაცია, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია; ლობირება და ადვოკაცია; საკომუნიკაციო–საგანმანათლებლო საქმიანობა.

თბილისი, გლდანის  მ/რ, 20ა კორპ., ბ.44

ტელ: (995 32) 2581838

www.antistigma.ge

 

ასოციაცია „ინვალიდი ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება“

მისია: ინვალიდობის მქონე ბავშვთა ინდივიდუალური რეაბილიტაციის პროგრამები, სპეციალური პროფესიული განათლების პროგრამები მშობელთა  მონაწილეობით.

თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. 76

ტელ: (995 32) 2364400; 2231721

www.disability.ge

 

ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი

მისია: ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრის სამოქმედო არეალს წარმოადგენს ე.წ. ნეირომოტორული განვითარების დარღვევები.

თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6

ტელ: (995 32) 2527889; 2526649

www.ccnnr-geo.com