სახელმწიფო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
მისამართი: აკ. წერეთლის გამზ. 144, თბილისი 0119, საქართველო
ტელ.: (995 32) 2144307
ელ–ფოსტა: info@moh.gov.ge
www.moh.gov.ge

 

სსიპ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
მისამართი: მ. ასათიანის 9, თბილისი 0177, საქართველო
ტელ.: (995 32) 2398946
ელ–ფოსტა: ncdc@ncdc.ge
www.ncdc.ge

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“
მისამართი: თამარაშვილის ქ. 15ა
ტელ.: (995 32) 2395350
www.deoagency.ge

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
მისამართი: აკ. წერეთლის გამზ. 144, თბილისი 0119, საქართველო
ტელ.: (995 32) 2510033
ელ–ფოსტა: info@ssa.gov.ge
www.ssa.gov.ge

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ტელ.: (888222) 247908
ელ–ფოსტა: info@molhs.gov.ge
www.molhs.gov.ge

 

სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
მისამართი: აკ. წერეთლის გამზ. 144, თბილისი 0119, საქართველო
ტელ.: (995 32) 2725384
www.rama.moh.gov.ge

 

საქართველოს პარლამენტის ჯანმრტელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი
მისამართი: შ. რუსთაველის გამზ. 8, თბილისი
ტელ:  (995 32) 2935488; 2284230
http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1043