ინფორმაცია 2012 წლის ივლისის თვემდე წარმოებული ფარმაცევტული პროდუქტი „ვობენზიმი“-ს მიმოქცევასთან დაკავშირებით

ინფორმაცია 2012 წლის ივლისის თვემდე წარმოებული ფარმაცევტული პროდუქტი „ვობენზიმი“-ს მიმოქცევასთან დაკავშირებით

27. თებ, 2013 / მთავარი

გაცნობებთ, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისიდან სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში შემოვიდა „გამაფრთხილებელი სწრაფი შეტყობინება“ ფარმაცევტული პროდუქტის „ვობენზიმი“ ხარისხისა და ეფექტურობის გაუარესებასთან დაკავშირებით, კერძოდ:
2012 წლის ივნისის თვეში, კომპანია „Mucos Pharma GmbH & Cj. KG“-მ აცნობა გერმანიის მარეგულირებელ ორგანოს ფარმაცევტული პროდუქტის „ვობენზიმი“-ს რამდენიმე სერიის ბაზრიდან გამოთხოვნის შესახებ, რის მიზეზსაც წარმოადგენდა, სპეციფიკაციით განსაზღვრულ ნორმებთან შედარებით ფერმენტული აქტივობის მაჩვენებლების მნიშვნელოვანი დაქვეითება. ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის პერიოდში (ინსტრუქციის თანახმად, სამკურნალო საშუალების ვარგისობის ვადა არის 2.5 წელი) ფერმენტული აქტივობის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, მწარმოებლის მიერ, 2012 წლის ივლისის თვიდან დაწყებულია წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის ოპტიმიზაცია.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ფარმაცევტული პროდუქტის იმპორტიორებს დაევალათ 2012 წლის ივლისის თვემდე წარმოებული ფარმაცევტული პროდუქტის „ვობენზიმი“-ს რეალიზაციის შეჩერება და მისი ბაზრიდან გამოთხოვნა.

ასევე, სააგენტომ მიმართა თხოვნით ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს, რათა შეჩერებულიყო 2012 წლის ივლისის თვემდე წარმოებული ფარმაცევტული პროდუქტის „ვობენზიმი“-ს იმპორტი და შეზღუდულიყო მისი ექსპორტი იმ გამონაკლისი შემთხვევის გარდა, როდესაც იგი ხორციელდება მომწოდებელი კომპანიისთვის ფარმაცევტული პროდუქტის უკან მიბრუნების მიზნით.

წყარო: http://rama.moh.gov.ge/index.php?page=37&news_id=72&lang=geo