კვლევა მსმ პატიმართა საჭიროებების შესახებ სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში

17. თებ, 2014 / კვლევები

არასამთავრობო ორგანიზაციამ „იდენტობა“, 2013 წლის სექტემბერ-ნოემბრის თვეში, ჩაატარა კვლევა სახელწოდებით “საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მსმ პატიმრების საჭიროებების კვლევა აივ-ის პრევენციასთან მიმართებით.” კვლევა აღწერს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, პატიმრების არაფორმალური სეგრეგაციისა და მსმ (კაცები, რომლებსაც გააჩნიათ სექსუალური პრაქტიკა კაცებთან) ჯგუფის წარმომადგენლების სტიგმატიზაციის პრაქტიკას. იხ. კვლევა ბმულზე: http://goo.gl/9i4sGe