'კვლევები'

საქართველოში სამედიცინო მომსახურებაზე უნივერსალური მოცვის შემდგომი გაუმჯობესება

25. ივნ, 2015 .

კვლევის ძირითადი შედეგები – საქართველოს მიემართება სწორი მიმართულებით: უნივერსალური მოცვის კონტექსტი; პროგრესის მიუხედავად რჩება გამოწვევებიც; წინსვლა უნივერსალური მოცვის გზაზე. იხ. PDF ფაილი: http://www.moh.gov.ge/files//2015/Failebi/24.06.15-1_1.pdf ავტორი: სარა ტომსონი – ჯანდაცვის დაფინანსების უფროსი სპეციალისტი, ჯანმოს ევროპის რეგიონი

გაგრძელება

ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობისა და დანახარჯების კვლევა 2014

25. ივნ, 2015 .

კვლევის თანახმად, 2013 წელს შემოღებულმა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ განაპირობა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ჯანდაცვის მომსახურებებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვანი ზრდა, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლეთა უმეტესობა დაზღვეულია პირველად, ავადმყოფობის გამო მოსახლეობა უფრო ხშირად აკითხავს ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელს, ნაკლები ადამიანი მიმართავს თვითმკურნალობას ავადმყოფობის დროს, შემცირდა ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერები. საყოველთაო … Continue reading

გაგრძელება

სექსუალური უფლებები: IPPF დეკლარაცია

27. თებ, 2015 .

იხ PDF ფაილი: სექსუალური უფლებები: IPPF დეკლარაცია

გაგრძელება

ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში, 2010

21. იან, 2015 .

ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში, 2010

გაგრძელება

ანგარიშები რეგიონების მიხდვით

12. დეკ, 2014 .

მიმაგრებული დოკუმენტები : შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2 წლის ანგარიში (იმერეთი) შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2 წლის ანგარიში (კახეთი) შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2 წლის ანგარიში (რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი) შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური … Continue reading

გაგრძელება

გაყინული ემბრიონის სამართლებრივი მდგომარეობა

17. სექ, 2014 .

მედიცინის პროგრესმა წარმოშვა ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელიც სამართლისათვის სრულიად უცხო და მოულოდნელი იყო. განსაკუთრებულ გამოწვევად იქცა ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად შექმნილი, სინჯარაში არსებული თუ გაყინული ემბრიონის სამართლებრივი მდგომარეობის დადგენა. გაყინულ ემბრიონთან დაკავშირებით პირველი სამართლებრივი თუ ეთიკური დებატები 1981 წელს წარმოიშვა, როცა … Continue reading

გაგრძელება

Page 1 of 712345...Last »