'წიგნები'

გზამკვლევი ჯანმრთელობისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებზე

16. მაი, 2014 .

გზამკვლევი „ადამიანის უფლებებში და ჯანდაცვაში” პრაქტიკული დანიშნულებისაა და მისი მიზანია დეტალურად მიმოიხილოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებები. გზამკვლევი განკუთვნილია მომხმარებელთა ფართო წრისთვის, კერძოდ: ჯანდაცვის მუშაკებისთვის, ტრენერებისთვის, მოქმედი ადვოკატებისთვის და პოლიტიკისოსებისთვის. რომელიმე თემის უფრო სიღრმისეული კვლევისთვის, მკითხველს ვურჩევთ მიმართოს სხვა ავტორიტეტულ წყაროებსაც. … Continue reading

გაგრძელება

„როგორ მოვიქცეთ ქიმიოთერაპიის დროს“

„როგორ მოვიქცეთ ქიმიოთერაპიის დროს“

05. ივლ, 2011 .

„როგორ მოვიქცეთ ქიმიოთერაპიის დროს“ წინამდებარე ბროშურა შედგენილია იმ ადამიანთა გამოცდილების გათვალისწინებით, ვინც უკვე ჩაიტარა ქიმიოთერაპიული მკურნალობის სხვადასხვა კურსი. ბროშურაში თავმოყრილი რჩევების დახმარებით პაციენტები, რომელთაც წინ უდევთ ამ სახის მკურნალობა, წინასწარ მიიღებენ ინფორმაციას ქიმიოთერაპიის შესაძლო გართულებების შესახებ რაც საშუალებას მისცემს მათ … Continue reading

გაგრძელება

„ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა“ – წიგნი პაციენტებისთვის

„ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა“ – წიგნი პაციენტებისთვის

04. ივლ, 2011 .

„ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა“ – წიგნი პაციენტებისთვის (წიგნი გამოცემულია „ფონდ – ღია საზოგადოება საქართველოს“ მიერ) წინამდებარე გზამკვლევის გამოშვებით, ავტორებმა მიზნად დაისახეს წარმოეჩინათ ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც უკავშირდება პაციენტის უფ ლებებს. მკითხველი პასუხს იპოვის ბევრ კითხვაზე, რომელიც მას აინტერესებს სამდიცინო … Continue reading

გაგრძელება

პალიატიური მზრუნველობისა და დაავადებათა ტერმინალურ სტადიაზე მოვლის ეთიკური და სამართლებრივი საკითხები

პალიატიური მზრუნველობისა და დაავადებათა ტერმინალურ სტადიაზე მოვლის ეთიკური და სამართლებრივი საკითხები

02. ივნ, 2011 .

პალიატიური მზრუნველობისა და დაავადებათა ტერმინალურ სტადიაზე მოვლის ეთიკური და სამართლებრივი საკითხები – განმარტებები და რეკომენდაციები სამედიცინო პერსონალისათვის დიდი ხანი არ არის, რაც ჩვენი ქვეყნის ჯანმრთელობისდაცვის სისტემა პალიატიური მზრუნველობასაცმოიცავს. მრავალი წლის მანძილზე იმპირებისათვის, რომლებიც პალიატიური მზრუნველობასსაჭიროებდნენ, მათ შორის, ტერმინალურსტადიაზე მყოფი პაციენტებისათვის, … Continue reading

გაგრძელება

პალიატიური მზრუნველობა და პაციენტის უფლებები

პალიატიური მზრუნველობა და პაციენტის უფლებები

02. ივნ, 2011 .

პალიატიური მზრუნველობა და პაციენტის უფლებები – განმარტებები და რჩევები პაციენტებისათვის (ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო) პუბლიკაციის შესახებ დიდი ხანი არ არის, რაც ჩვენი ქვეყნის ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა პალიატიური მზრუნველობასაც მოიცავს. მრავალი წლის მანძილზე ჩვენში იმ პირებისათვის, რომლებიც პალიატიური მზრუნველობას საჭიროებდნენ, მათ შორის, ტერმინალურ სტადიაზე … Continue reading

გაგრძელება