საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: t.dekanosidze@gyla.ge

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
ჯ. კახიძის ქ. 15, თბილისი, 0102, საქართველო

ფონდიღია საზოგადოებასაქართველო
ჭოველიძის ქ.10, თბილისი, 0108, საქართველო