საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი

12. თებ, 2014 / კვლევები

იხ. საერთაშორისო ფონდის „კურაციოს’’ მიერ მომზადებული კვლევა „საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი’’. კვლევა მოიცავს 2013 წლის მაისი-ოქტომბრის პერიოდს. კვლევის მიზანია შეისწავლოს ექსპერტების მოსაზრებები და მოლოდინები საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესების შესახებ.