ტრანსგენდერ პირთა უფლებების დარღვევა საქართველოში

16. ნოე, 2013 / მთავარი

იხ. არასამთავრობო ორგანიზაციის „იდენტობა’’ მიერ მომზადებული ვიდეო, რომელშიც ტრანსგენდერი პირი გვიამბობს დისკრიმინაციისა და სახელმწიფოს მიერ მის უფლებათა დარღვევების შესახებ საქართველოში. ავტორი: გურამ მაცხონაშვილი

ვიდეო: http://identoba.com/2013/10/29/trans/