ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში

01. ნოე, 2013 / კვლევები

ანგარიში მოამზადეს კონსულტანტებმა:
ნატია რუხაძე, ფსიქოლოგი, ჯანდაცვის მკვლევარი
ივდითი ჩიქოვანი. პედიატრი, ჯანდაცვის მკვლელობა

იხ. PDF ფაილი:ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში – OSGF